Αυξημένα ποσοστά μητρικού θηλασμού στις ωφελούμενες της ΑμΚΕ Φαιναρέτη: Νέα δεδομένα για τη σχέση θηλασμού και ψυχικής υγείας της μητέρας. - fainareti

Αυξημένα ποσοστά μητρικού θηλασμού στις ωφελούμενες της ΑμΚΕ Φαιναρέτη: Νέα δεδομένα για τη σχέση θηλασμού και ψυχικής υγείας της μητέρας.

Η Διεπιστημονική Ομάδα του Κέντρου Ημέρας για τη Φροντίδα της Ψυχικής Υγείας της Γυναίκας (Περιγεννητικές Ψυχικές Διαταραχές) της ΑμΚΕ «Φαιναρέτη», δημοσίευσε πρόσφατα τρία ερευνητικά άρθρα για θέματα θηλασμού και ψυχικής υγείας σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Και στα τρία άρθρα, το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν γυναίκες που είχαν ενταχθεί στα προγράμματα του Κέντρου Ημέρας από το 2014 έως το 2019.

Στο πρώτο άρθρο με τίτλο Association between Breastfeeding Duration and Long-Term Midwifery-Led Support and Psychosocial Support: Outcomes from a Greek Non-Randomized Controlled Perinatal Health Intervention, (1) που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό International Journal of Environmental Research and Public Health, παρουσιάστηκαν αποτελέσματα σε σχέση με τον θηλασμό, αφού είχε προηγηθεί και ολοκληρωθεί η συμμετοχή του δείγματος σε πρόγραμμα εκπαίδευσης και υποστήριξης των εγκύων και νέων μητέρων στον θηλασμό, που παρέχεται από τις μαίες του Κέντρου Ημέρας της ΑμΚΕ «Φαιναρέτη».

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που προέκυψαν:

  • H συντριπτική πλειονότητα των εξυπηρετούμενων του Κέντρου Ημέρας (96.3%) ξεκίνησαν να θηλάζουν την 1η ημέρα μετά τον τοκετό.
  • Στο τέλος του 1ου μήνα μετά τον τοκετό, το ποσοστό που συνεχίζει να θηλάζει (αποκλειστικά και μη), παραμένει αμείωτο (96.5%). Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας με αυτά που αναφέρονται στην «Εθνική Μελέτη για την εκτίμηση της συχνότητας και των κύριων προσδιοριστικών παραγόντων του Μητρικού Θηλασμού στην Ελλάδα» που διενέργησε το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού (ΙΥΠ) το 2017,(2) παρατηρούμε μείωση που ποσοστού των θηλαζουσών, από 94.2% την 1η ημέρα μετά τον τοκετό σε 79.9% στο τέλος του 1ου μήνα.
  • Στο τέλος του 1ου μήνα, το ποσοστό του αποκλειστικού θηλασμού για τις εξυπηρετούμενες του Κέντρου Ημέρας παραμένει σε υψηλά επίπεδα (74.7%), όπως ήταν την 1η ημέρα μετά τον τοκετό, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στην πανελλήνια έρευνα του ΙΥΠ το 2017 παρουσιάζει μείωση, από 65.8% την 1η ημέρα μετά τον τοκετό σε 40% στο τέλος του 1ου μήνα.
  • Στο τέλος του 6ου μήνα, περίπου οι μισές εξυπηρετούμενες του Κέντρου Ημέρας (44.3%) θήλαζαν αποκλειστικά, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό σύμφωνα με την πανελλήνια έρευνα του ΙΥΠ το 2017, ήταν μόνο 0.78%.
  • Στο τέλος του 6 μήνα, το 70% των εξυπηρετούμενων του Κέντρου Ημέρας της Φαιναρέτης συνέχιζαν να θηλάζουν (αποκλειστικά ή μη), σε σύγκριση με το 45.4% των γυναικών σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με την πανελλήνια έρευνα του ΙΥΠ το 2017.

Συνεπώς, το πρόγραμμα προγεννητικής εκπαίδευσης και μεταγεννητικής υποστήριξης στο θηλασμό, που παρέχεται από τις μαίες του Κέντρου Ημέρας, φαίνεται να συνδέεται με αυξημένα ποσοστά μητρικού θηλασμού, σε σύγκριση με τα ποσοστά που καταγράφηκαν στην πανελλήνια έρευνα για τον θηλασμό του ΙΥΠ. Ιδιαίτερα ενθαρρυντικά αποτελέσματα για τις πρακτικές θηλασμού, που εφαρμόζονται στο Κέντρο Ημέρας, προκύπτουν σε σχέση με τη διάρκεια του αποκλειστικού θηλασμού στον 6ο μήνα μετά τον τοκετό.

Στο δεύτερο άρθρο με τίτλο Womens Mental Health as a Factor Associated with Exclusive Breastfeeding and Breastfeeding Duration: Data from a Longitudinal Study in Greece, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Children(3), η πιθανότητα μια γυναίκα να θηλάσει αποκλειστικά για 6 μήνες μετά τον τοκετό φάνηκε να μειώνεται, όταν η ψυχική υγεία της γυναίκας είναι επιβαρυμένη και η ίδια εμφανίζει ψυχικά συμπτώματα από την περίοδο της εγκυμοσύνης έως και το 1ο έτος μετά τον τοκετό. Επίσης, η παρουσία κλινικών συμπτωμάτων που σχετίζονται με την ψυχική υγεία της γυναίκας, φαίνεται να συνδέεται με μικρότερη διάρκεια μητρικού θηλασμού. Η συγκεκριμένη μελέτη, επιβεβαιώνοντας άλλες διεθνείς μελέτες, αναδεικνύει τη σημασία της καλής ψυχικής υγείας της γυναίκας στην περιγεννητική περίοδο, θεωρώντας την από τις πιο σημαντικές παραμέτρους, προκειμένου η γυναίκα να συνεχίσει τον μητρικό θηλασμό.

Στο τρίτο άρθρο με τίτλο “Do Maternal Stress and Depressive Symptoms in Perinatal Period Predict the Lactation Mastitis Occurrence? A Retrospective Longitudinal Study in Greek Women (4), που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Diagnostics, φαίνεται να υπάρχει συσχέτιση της κακής ψυχικής υγείας της θηλάζουσας μητέρας, με την αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης μαστίτιδας μετά τον τοκετό. Η συγκεκριμένη μελέτη αναδεικνύει τη σημασία της πρώιμης ανίχνευσης και της έγκαιρης θεραπείας των ψυχικών διαταραχών που πιθανώς εμφανίζει μια γυναίκα από την περίοδο της κύησης έως και το τέλος του 1ου έτους από τον τοκετό. Η μελέτη ενθαρρύνει την ανάπτυξη ειδικών στρατηγικών πρόληψης και πρώιμης ανίχνευσης ψυχικής διαταραχής στη γυναίκα πριν και μετά τον τοκετό, με στόχο με στόχο την αναβάθμιση των σχετικών πρακτικών που ακολουθούνται στη χώρα μας έτσι ώστε να υπάρξει βελτίωση της υγείας των γυναικών και των παιδιών τους.

Στη Φαιναρέτη, στοχεύουμε στην έγκαιρη εκπαίδευση της εγκύου και τη συνεχιζόμενη υποστήριξη της μητέρας στον θηλασμό, μεριμνώντας πάντοτε για την ψυχική υγεία της και λαμβάνοντας υπόψη τις επιθυμίες, τις ανάγκες και τα προβλήματα που αυτή συναντά.

Χωρίς να κρίνουμε τις επιλογές της, δεχόμαστε και σεβόμαστε την απόφαση της γυναίκας για εκείνη και το παιδί της. Για εμάς στη Φαιναρέτη, ο μητρικός θηλασμός είναι μια πράξη που δεν επιβάλλεται, αλλά επιλέγεται.

 

Βιβλιογραφία

  • Dagla, M., Mrvoljak-Theodoropoulou, I., Vogiatzoglou, M., Giamalidou, A., Tsolaridou, E., Mavrou, M., Dagla. , Antoniou, E. (2021). Association between Breastfeeding Duration and Long-Term Midwifery-Led Support and Psychosocial Support: Outcomes from a Greek Non-Randomized Controlled Perinatal Health Intervention. Int J Environ Res Public Health, 18. 1988
  • Ηλιοδρομίτη Ζ., Παπαμιχαήλ Δ., Εκίζογλου Χ., Ντέκα Ε., Μαυρίκα Π. Ζωγραφάκη Ε., Κουτεντάκης Κ., Ζιδρόπουλος Σ., Σταύρου Δ., Παναγιωτόπουλος Τ., Αντωνιάδου-Κουμάτου Ι. (2018). «Εθνική Μελέτη εκτίμησης της συχνότητας και των προσδιοριστικών παραγόντων του Μητρικού Θηλασμού στην Ελλάδα». Αθήνα: Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού
  • Dagla, M., Mrvoljak-Theodoropoulou, I., Karagianni, D., Dagla. , Sotiropoulou, D., Kontiza, E., Kavakou, A-T., Antoniou, E. (2021). Women’s Mental Health as a Factor Associated with Exclusive Breastfeeding and Breastfeeding Duration: Data from a Longitudinal Study in Greece. Children, 8, 150
  • Dagla, M., Dagla, C., Mrvoljak-Theodoropoulou, I., Sotiropoulou, D., Kavakou, A.-T., Kontiza, E., Antoniou, E. (2021). Do Maternal Stress and Depressive Symptoms in Perinatal Period Predict the Lactation Mastitis Occurrence? A Retrospective Longitudinal Study in Greek Women. Diagnostics, 11, 1524.

Eπικοινωνία

Κοραή 2 & Ομήρου, 1ος όροφος
Νέα Σμύρνη
Τ.Κ. 17 121
Τηλ. 210 9319054
Φαξ. 210 9319056
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Newsletter

Aκολουθήστε μας